Curs Bàsic en Seguretat AlimentàriaL'objectiu general del curs és posar al dia a tots els treballadors de la petita empresa en quant als continguts mínims exigits segons la normativa vigent. Garantir que els manipuladors disposen de tota la informació necessària per poder complir amb el Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
Sempre és la primera acció formativa que es du a terme si el manipulador no pot acreditar cap tipus de formació bàsica en higiene alimentària, manipulació d’aliments o seguretat alimentària en els últims 2-4 anys, segons el lloc de treball que ocupi.

Tots els mòduls s'han creat a partir dels continguts mínims exigits al Pla de Formació:

Mòdul 1. Seguretat alimentària i normativa vigent.
Mòdul 2: Malalties de transmissió alimentària
Mòdul 3:  Guies de Bones Pràctiques Higièniques
Mòdul 4: Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària (APPCC i Prerequisits)
Mòdul 5. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Aquest curs s'adreça a:
  • Treballadors que mai han rebut formació en seguretat alimentària.
  • Personal de sala que fa més de 4 anys que no es forma a nivell general.
  • Personal de cuina que fa més de 2 anys que no es forma a nivell general.
  • Responsables de l'empresa alimentària.
  • Treballadors temporals que no acrediten cap tipus de formació bàsica en seguretat alimentària.

Si ja pots acreditar la Formació bàsica requerida,
clica aquí per conèixer la nostra formació contínua