Formació Continua


Si ja podeu acreditar que els vostres treballadors han estat formats en els mínims requerits pel Reglament CE 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, com a Responsables heu de garantir-ne la seva formació continua en funció a les necessitats que tingueu a la vostra empresa segons marca el mateix Reglament.


Fes clic a cada categoria per veure els cursos disponibles: 


La implantació i millora dels autocontrols o Plans de Prerequisits de l'establiment garanteixen el compliment del Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris. Amb aquests cursos acostem les eines i protocols als manipuladors d'aliments per tal d'implementar els registres bàsics a l'establiment.
Formació adaptada als diferents sectors. Els continguts d'aquests cursos es creen a partir de les Guies de Pràctiques Correctes d'Higiene Oficials. Són una eina que ajuda a aplicar els autocontrols a l'empresa alimentària amb la finalitat de garantir la seguretat dels aliments.
Els continguts d'aquestes sessions es creen segons les necessitats de cada client. Són una eina efectiva per informar sobre les novetats i actualitzacions normatives com també per incidir en el reforç de procediments pràctics o aspectes bàsics relacionats amb la seguretat alimentària, la higiene i la manipulació d'aliments.