Itinerari Formatiu

Què és un itinerari formatiu? Què necessitem per valorar i acreditar la formació dels manipuladors d'aliments de la nostra empresa?


Què és un itinerari formatiu? Què necessitem per valorar i acreditar la formació dels manipuladors d'aliments de la nostra empresa?Què és un itinerari formatiu? Què necessitem per valorar i acreditar la formació dels manipuladors d'aliments de la nostra empresa?
Què s’ha de fer? 
Assegurar que tot el personal que treballa al vostre establiment està format, almenys, en matèria d’higiene i manipulació alimentària, així com establir-ne un Pla de Formació continuada.

Per què s’ha de fer? 
La normativa sanitària actual estableix que totes les persones que els treballadors han de tenir formació per acreditar que coneixen la llei i manipulen de manera correcta els aliments. La Llei 17/2011, de seguretat alimentària i nutrició tipifica com a  infraccions lleus en matèria de seguretat alimentària “L’ incompliment dels requisits de formació o instrucció dels manipuladors d’aliments” amb sancions econòmiques de fins a 5.000 € als Responsables de l'empresa alimentària.


Què necessiteu?

- El vostre Pla de Formació, adaptat i que cobreixi les necessitats reals dels vostres establiments i treballadors. 
- Llistat del personal que hi ha als vostres establiments amb les formacions rebudes en matèria de seguretat alimentària.
- Els certificats o documents acreditatius de les formacions i els seguiments tutorials.
- Material formatiu dels cursos rebuts com Guies de Bones Pràctiques aplicades.
- Registre d'incidències i mesures correctores.


Què és un itinerari formatiu? Què necessitem per valorar i acreditar la formació dels manipuladors d'aliments de la nostra empresa?


La formació específica que us oferim garanteix el compliment d’implantació del Pla de Formació i la seva continuïtat. Posem a la vostra disposició diferents opcions formatives adreçades a completar la formació dels manipuladors en funció al tipus d’establiment, els productes alimentaris més utilitzats a la vostra empresa o el lloc de treball que ocupa cadascú.