Cursos a mida


Les empreses i els establiments del sector alimentari, des de les petites cafeteries i restaurants fins a les grans empreses càrniques, han de garantir que totes les persones que intervinguin en l’obtenció, la transformació, la distribució i la venda d’aliments rebin una formació apropiada en matèria d’higiene alimentària d’acord amb la seva activitat laboral.

Si ja podem acreditar que els nostres treballadors han esta formats en els mínims requerits pel Reglament CE 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris heu de garantir-ne la seva formació contínua en funció a les necessitats que tingueu a la vostra empresa segons marca el mateix Reglament.

Sovint les petites empreses alimentàries es troben amb grans reptes alhora de garantir la seguretat als seus establiments. És important conèixer els punts de millora i crear els continguts adients en funció al context de cada empresa
Si la Formació Específica que necessiteu no coincideix amb cap dels cursos que us oferim, creem els continguts a mida per tal que us pugueu formar en qualsevol matèria. Disposareu del vostre curs en qualsevol de les modalitats de formació que us oferim: a distància, online i In Company. 
Valorem la necessitat de crear un curs o bé la participicació en jornades formatives o sessions infomatives. Cada empresa és un món, nosaltres ens adaptem al vostre!


També adaptem els continguts a la modalitat formativa
que preferiu, per saber-ne més clica aquí