Els nostres ServeisL’objectiu principal de tots els nostres serveis és que el Responsable de la petita empresa alimentària disposi de tota la informació i la formació necessària per tal de garantir el compliment normatiu de les seves responsabilitats en quant a la seguretat alimentària.

Acompanyar-vos en la feina més feixuga del dia a dia perquè vosaltres disposeu de la tranquil·litat per poder dedicar-vos al que sabeu fer...alimentar-nos!Sovint les empreses que es formen amb nosaltres requereixen assessorament personalitzat,  ja sigui per optimitzar el seu temps o perquè existeixen punts de millora o No Conformitats Sanitàries en els procediments i/o la gestió de la seguretat alimentària.

Us acompanyem en la resolució de consultes puntuals i concretes, però també oferim una col·laboració més directa  a partir de  visites periòdiques, recomanacions de millora de procediments, auditories internes per valorar el grau d’implantació dels autocontrols o plans de prerequisits.


Tots els Responsables de l’empresa alimentària, els de la petita empresa també, estan obligats a garantir la formació dels manipuladors d’aliments que treballen a la seva petita empresa. Aquesta obligatorietat es basa en el Capítol XII de l’Annex II del Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

La nostra formació presencial i online ens permet oferir-vos tant Cursos Bàsics com Cursos Específics segons l’Itinerari Formatiu adient. És evident que els manipuladors d’aliments que treballen en una fleca i el que treballen en una peixateria han de disposar de diferents formacions. També oferim formació als Responsables de l’empresa alimentària per tal d’aconseguir una millora en la gestió dels establiments i els autocontrols.

Per a més informació podeu trucar al 660431378, enviar un correu-e amb els vostres dubtes a codexformacio@gmail.com o bé omplir el següent Formulari de Contacte.