Hola, Cultura de la Seguretat Alimentària!

 

Si ets una petota empresa i no saps per on començar, a Codex tenim la fórmula per implantar la cultura de la seguratat alimentaria

Durant el 2020 vam reforçar el nivell de seguretat alimentària, a partir de  la conscienciació a nivell laboral d’extremar certes pràctiques higièniques que ja dúiem a terme. Els i les que piquem pedra a diari, divulgant  conceptes, maneres de fer  i responsabilitats que d’altra banda són obligatòries a nivell legal, estem de celebració! No avancem sols, ni en va! Doncs la Comissió del Codex Alimentari també ha fet feina i ha decidit revisar la seva norma base mundial i introduir el concepte de cultura de seguretat alimentària o dit d’una altra manera el compromís de la direcció en relació a la innocuïtat dels aliments.


La cultura de seguridad alimentaria fomenta la seguridad alimentaria mediante el aumento de la sensibilización y la mejora del comportamiento de los trabajadores de los establecimientos alimentarios. Codex Alimentarius, Setembre 2020.


Què implica aquest canvi en la norma base de Codex Alimentari Internacional? Doncs Europa ha posat fil a l’agulla i ha publicat el Reglament 2021/382 de 3 de març de 2021 per el qual es modifica el Reglament 852/2004, (si, si… recordem! és el que ens obliga a dur la gestió de la seguretat alimentària, aplicant l’APPCC o flexibilitzant-lo en els Autocontrols Imprescindibles).

 

Avui em centraré en un dels punts clau d’aquesta nova modificació: la inclusió a nivell normatiu del terme Cultura de la Seguretat Alimentària, ja que a partir del 24 de març de 2021, totes les empreses han d’incloure instruments per implantar aquesta cultura adaptant-ho a la seva mida i naturalesa, i cal evidenciar-ne aquesta feina.

 

Per una banda, s’exigeix el compromís de la direcció de l’empresa a partir d’establir i mantenir una cultura de seguretat alimentaria adient, i cal presentar-ne proves, mitjançant una sèrie de requisits que es descriuen a la mateixa norma.

No és un toc d’atenció ni una recomanació; és un pas més, fruit de l’evolució de les expectatives dels consumidors que ha portat a incloure requisits generals sobre cultura de seguretat alimentària dins la norma.

 

Com implantem aquesta cultura de la seguretat alimentària?

Valora en quin punt es troba la teva empresa en relació a aquest compromís a partir d’enquestes als treballadors, posa ordre a la formació que tenen els manipuladors i valora la transparència alhora de comunicar incidències.

Prioritza els punts més crítics a resoldre en relació a la seguretat alimentària; els bàsics. Gestiona’ls individualment, crea un ambient de treball que permeti el diàleg;  la transversalitat és imprescindible per arribar a bon port.

 

Predica amb l’exemple: Quan la direcció s’hi implica, l’equip fa pinya.

Els Autocontrols i la Formació de tot el personal de manera adaptada; redreçar males pràctiques, crear procediments per al teu establiment i els teus treballadors, fer revisions periòdiques i valorar les accions a emprendre per resoldre no conformitats sanitàries. Assumir la responsabilitat d’explicar als treballadors quins passos o millores estem treballant valorant els mitjans que tenim; crear un canal de comunicació real amb l’equip i anar tots a una!

 

El sistema documental que ajuda a demostrar la feina que s’està fent per implantar aquesta cultura són els Documents Descriptius i Registres dels Autocontrols, el Pla de Formació amb les activitats de vigilància i No conformitats que es van redreçant, Incidències obertes i accions que emprenem per resoldre-les, normes d’higiene,...entre d’altres.


Cal valorar en funció de l’establiment, els aliments implicats i el personal manipulador dins aquest context.

Ens Hi Posem amb tu! Si no saps per on començar, contacta amb nosaltres i t'expliquem com et podem ajudar!
Cap comentari: