La Nostra Formació


Sovint ens arriben notícies sobre canvis normatius que afecten als nostres petits establiments alimentaris però ben bé no sabem què ens dicta la norma ni com ho hem d'aplicar al nostre dia a dia.

Com a Responsables de la Formació dels nostres treballadors podem trobar una àmplia oferta formativa, de major o menor qualitat, que ens deixa amb el regust d'"aquest curs no val per a res". El motiu principal sol ser que contractem cursos o serveis poc adaptats a la normativa i gens adaptats a la petita empresa.
Però no només això, sinó que cada vegada els consumidors som més exigents en quant a higiene i seguretat alimentària. La societat evoluciona cap a un consum més segur i amb garantia d'higiene i més quan tractem dels aliments que mengem.

Actualment les grans empreses disposen del seu propi Departament de Formació, on els professionals creen les accions formatives a mida per a la seva empresa i segons els perfils dels treballadors. A més, aquestes empreses poden accedir a la formació presencial in company, in situ, al mateix lloc de treball, fet que els permet optimitzar el temps dedicat i garantir-ne la seva eficiència.

A Codex Formació creiem que la formació és peça clau en seguretat alimentària i posem a disposició de la petita empresa el nostre equip de professionals per tal d'acostar-vos la informació i formació en seguretat alimentària requerida i adaptada al vostre establiment segons el Reglament CE 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris. Amb cada formació generareu la documentació necessària requerida per anar implementant els Plans de Prerequisits. Evitem la sobrecàrrega i no creem alarmes ni falses necessitats. Simplifiquem els registres i apliquem la flexibilitat que recomana la normativa vigent.

Tots els nostres continguts es creen a partir de fonts oficials
, ja sigui de la pròpia norma, de les recomanacions emeses pels organismes oficials implicats, de les Guies de Bones Pràctiques oficials i l'experiència del nostre equip que actualitza els seus coneixements de manera constant.


més posem a la vostra disposició la modalitat de formació que més s’ajusta a les necessitats de l’establiment i als diferents tipus d’aprenentatge dels treballadors que formem. Adaptem els continguts per garantir-ne la seva aplicabilitat al dia a dia. 


La nostra experiència docent i formativa ens porta a adaptar els continguts als diferents suports (en paper, online o presencial) per tal d’acostar les eines adients a cada alumne tot garantint-ne un major aprofitament.