Data de consum preferent, fins quan?Feu clic per accedir a pantalla complerta
Tot i que la majoria dels consumidors tenim molt clares les diferències entre la data de caducitat i la data de consum preferent, molts tenim dubtes sobre quant temps pot passar des del compliment de la data de consum preferent i el consum real de l'aliment amb la tranquilitat que encara és segur per a la nostra salut. Però si la seguretat de l'aliment està garantida, perquè ho llançem a la brossa? Si coneixem les dates d'extensió de consum d'un aliment, a part de garantir que l'aliment és segur, també pot millorar la gestió del rebost i la nevera, evitant el malbaratament d'aliments.

Sembla senzill...però sabrieu respondre fins quan és segur consumir un paquet d'arròs que ha arribat a la data de consum preferent? I un iogurt? Els brics de suc o llet pasteuritzada?
De manera general, més enllà de l'idioma o la normativa, les dates que tractem es poden classificar en tres tipus:

Data límit de consum (DLC, data de caducitat):  té relació amb la seguretat, fa referència a la data més enllà de la qual un aliment pot no ser segur
Data de durabilitat mínima (DDM, data de consum preferent):   té relació amb la qualitat, fa referència al moment fins al qual un aliment conserva les característiques de qualitat normalment esperades. És segur consumir-lo una vegada ha assolit aquesta data.
Data de processat (DP): indica la data en què s’ha realitzat un procés determinat (data de congelació, data d’envasament...)

A l'opinió aprovada pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària a l’abril de 2018, ”Extensió de la data de consum dels aliments. Criteris per a l’aprofitament segur” es recorda que a la Unió Europea les dates dels aliments estan regulades pel Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i entre d'altres aspectes determina quines dates han de constar en un aliment.
La norma general és que tots els aliments han de dur una DDM (amb la menció “consumir preferentment abans de”, equivalent de l’anglès best before). No obstant això, els aliments microbiològicament molt peribles i que puguin suposar un perill per a la salut humana han de portar una DCL (precedida per l’anotació “data de caducitat”, equivalent a l’anglès use by).
Així mateix, hi ha un seguit d’aliments (Annex X del Reglament UE 1169/2011) exempts de dur cap data: fruites i hortalisses fresques, vins, begudes amb graduació alcohòlica superior al 10%, productes de fleca i brioxeria que es consumeixen en 24h, vinagre, sal, sucre sòlid, productes de confiteria i xiclets.
A la publicació del Comitè Científic Assessor, s'indiquen els criteris de classificació dins les diferents extensions de dates de consum dels aliments. Dit en altres paraules, indiquen quan temps pot passar de la data de consum preferent perquè el consum sigui segur.
Fins a 1 any: Aliments on és molt improbable que es produeixin alteracions microbiològiques o físico-químiques a molt llarg termini.
Fins a 3 mesos: Aliments on és poc probable que es produeixin alteracions microbiològiques però es probable que s’hi produeixin alteracions físico -químiques a llarg termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor.
Fins a 1 mes: Aliments on és poc probable que es produeixin alteracions microbiològiques però es probable que s’hi produeixin alteracions físico -químiques a mig termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor.
Fins a 15 dies: Aliments on és probable que es produeixin alteracions microbiològiques (probablement per microorganismes alterants) i/o que s’hi produeixin alteracions físico -químiques a curt termini, que en tot cas no seran perjudicials per la salut i/o seran fàcilment detectables pel consumidor.
Sense extensió: Aliments on és probable que hi creixin microorganismes patògens i/o que s’hi produeixin alteracions físico -químiques a curt termini, que poden ser perjudicials per la salut i/o que difícilment poden ser detectables pel consumidor. I aliments que no han de dur cap data i que el consumidor decidirà segons aparença.

Sembla senzill...però sabrieu respondre fins quan és segur consumir un paquet d'arròs que ha arribat a la data de consum preferent? I un iogurt? Els brics de suc o llet pasteuritzada?

Feu clic a la foto per tal de consultar la Infografia creada per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. És molt senzilla i visual. 

Feu clic per pantalla complerta.


T'interessa el tema? Accedeix al Mòdul exclusiu per a subscriptors "La Sobirania Alimentària" on dediquem tot un tema al Malbaratament Alimentàri.

Què has de fer per accedir-hi? Només has de clicar al botó de subscripció i dir-nos a quin correu-e vols rebre la clau de pas per començar el curs al nostre Campus Codex Formació!

Aquesta subscripció no suposa cap cost econòmic!