Assessorament Personalitzat

Resolem els dubtes que us sorgeixen de la gestió de la seguretat alimentària i les no conformitats derivades d'actes sanitàries. Ens hi posem junts.Sovint les empreses que es formen amb nosaltres tenen dubtes sobre certs procediments que duen a terme dia a dia o la gestió real dels autocontrols. La formació és una de les eines més potents per generar canvis. Però la petita empresa alimentària es troba amb una sobrecàrrega de feina que no permet dedicar temps a cercar normatives o com adaptar els procediments per no creuar cap línia vermella relativa a la seguretat i higiene alimentària.

Aquest assessorament personalitzat, ja sigui per optimitzar el vostre temps o perquè existeixen punts de millora o no conformitats d'Inspeccions Sanitàries en els procediments que dueu a terme, té com a objectiu principal resoldre els dubtes i recomanar solucions senzilles i pràctiques que interfereixen el mínim possible en la vostra feina.

Us acompanyem en la resolució de consultes puntuals i concretes, però també oferim una col·laboració més directa  a partir de  visites periòdiques, recomanacions de millora de procediments, auditories internes per valorar el grau d’implantació dels autocontrols o plans de prerequisits.

ENTREVISTA INICIAL
Ens agrada conèixer-vos i valorar amb vosaltres la implantació dels autocontrols i la gestió real que es du a  terme a nivell pràctic. Aquesta visita ens permet detectar punts de millora i resoldre els aspectes més bàsics. A nivell presencial durant l’entrevista i a posteriori amb les recomanacions bàsiques.


RECOMANACIONS BÀSIQUES
A partir de la nostra valoració inicial, us proposem recomanacions senzilles fent incís en els punts amb risc i/o l’aplicació dels procediments. Es tracta de facilitar una resolució a nivell pràctic que encaixi amb vosaltres.

ITINERARI FORMATIU ADAPTAT
L’entrevista inicial també permet tenir la informació necessària relativa a la formació del personal manipulador d’aliments. A partir de la formació prèvia de cada treballador podem valorar la necessitat de renovar-la i recomanar-vos els cursos adients per a cada perfil laboral.

RESOLUCIÓ DE DUBTES
Si el que necessiteu és poder accedir a l’assessorament personalitzat en el moment que ho requeriu de manera periòdica, facilitem la col·laboració amb els clients a partir dels nostres packs totalment adaptats.

MILLORA DE LA GESTIÓ: AUTOCONTROLS I PROCEDIMENTS
La gestió real de la seguretat i de la higiene alimentària del nostre establiment requereix de seguiment i actualització als canvis. Ja siguin normatius, per noves matèries primeres, per nous procediments o per la inclusió de nou personal.
Realitzem el seguiment de la feina i proposem canvis si ho considerem per tal de mantenir o millorar la gestió a nivell pràctic.
Sigui quin sigui l’autocontrol o Pla de Prerequisit que calgui millorar el podem valorar a nivell individual atenent al criteri de flexibilitat.


Per a més informació podeu trucar al 660431378, enviar un correu-e amb els vostres dubtes a codexformacio@gmail.com o bé omplir el següent Formulari de Contacte.