Curs Bàsic en Seguretat Alimentària
Sempre és la primera acció formativa que es du a terme si el manipulador no pot acreditar cap tipus de formació bàsica en higiene alimentària, manipulació d’aliments o seguretat alimentària en els últims 2-4 anys, segons el lloc de treball que ocupi.

Tots els mòduls s'han creat a partir dels continguts mínims exigits al Pla de Formació:

Mòdul 1. Seguretat alimentària i normativa vigent.
Mòdul 2: Malalties de transmissió alimentària
Mòdul 3:  Guies de Bones Pràctiques Higièniques
Mòdul 4: Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària (APPCC i Prerequisits)
Mòdul 5. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Aquest curs s'adreça a:
  • Treballadors que mai han rebut formació en seguretat alimentària.
  • Personal de sala que fa més de 4 anys que no es forma a nivell general.
  • Personal de cuina que fa més de 2 anys que no es forma a nivell general.
  • Responsables de l'empresa alimentària.
  • Treballadors temporals que no acrediten cap tipus de formació bàsica en seguretat alimentària.

Si ja pots acreditar la Formació bàsica requerida,
clica aquí per conèixer la nostra formació contínua