Per als teus manipuladors, exigeix aquests mínims en la formació!



L’oferta formativa sota la denominació “Manipulador d’Aliments” és tant extensa que podem dubtar de quin curs s’adapta al que necessitem o de la seva utilitat real en el dia a dia de la nostra petita empresa. Des de formacions gratuïtes de dubtosa procedència, fins a cursos subvencionats de molta qualitat però presencials, passant per grans empreses de formació bonificada en col·laboració amb la Fundació Tripartita.

Com podem triar els cursos més adients per als nostres treballadors? Què hem de tenir en compte per tal de poder garantir la qualitat de la formació? Quins són els continguts mínims en seguretat alimentària recomanats per les principals Agències implicades? Com implementem i garantim la formació continua del meu personal?



Un bon Pla de Formació ha de considerar la formació bàsica que ha de rebre tot manipulador d’aliments. Per tal d’iniciar una activitat laboral relacionada amb la manipulació d’aliments, el treballador ha de poder acreditar una formació bàsica o inicial. Actualment ja no existeix el carnet de manipulador d’aliments, així que cal presentar un document acreditatiu de la formació. Però és evident que no tot s’hi val!

Les grans empreses poden permetre’s disposar d’un Departament de Formació que crea els continguts específics i adaptats a les necessitats reals dels treballadors i del servei o producte que ofereixen. Però aquest no és el cas de la petita i mitjana empresa. Com a responsables d’un establiment alimentari cal complir amb els requisits d’implementació d’autocontrols i de formació del personal manipulador d’aliments. D’inici hem de garantir que els treballadors han estat formats en uns mínims, assolit aquest objectiu podem triar aquella formació que ens ajudi a implantar o bé millorar els autocontrols del nostre establiment. No et conformis amb el mateix curs un any rera l’altre!

Quan diem que qualsevol persona que vulgui treballar o treballi manipulant aliments ha d’estar format ens uns mínims, volem dir que ha de tenir coneixements generals en matèria d’higiene i innocuïtat alimentària. Independentment del lloc de treball dins la cadena, hi ha una base comuna a tots els manipuladors. Aquests continguts mínims generals es poden dividir en tres categories:

·         Higiene personal: higiene corporal, rentat de mans, neteja i ús exclusiu de la roba de treball, etc.
·         Estat de salut: símptomes, lesions o malalties que poden repercutir en la seguretat alimentària. Han de quedar ben definits els motius de salut que obliguen a prendre mesures de protecció (guants, mascaretes, etc.) o a retirar el personal del seu lloc de treball habitual, com també els criteris per suspendre les proteccions o tornar al lloc de treball. També cal definir a qui, com i quan el manipulador d’aliments ha de comunicar les incidències relacionades amb el seu estat de salut.
·         Conductes i hàbits higiènics: el treballador hauria de saber des del moment que entra a l’establiment quines conductes li estan permeses i quines no.

Ara bé, n’hi ha prou amb aquests mínims? Com bé sabeu, com a responsables d’una empresa alimentària, també cal que garantim la formació continua i adaptada al nostre local. És a dir, cal garantir uns coneixements específics per a cada lloc de treball en matèria d’higiene i innocuïtat alimentària. Entenent que hi ha una informació bàsica comuna, cada sector disposa de Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene que cal adaptar a les pràctiques i procediments que duem a terme a diari.

·         Pràctiques higièniques de treball: el manipulador ha de conèixer les pràctiques higièniques del seu lloc de treball per tal que les faci d’una manera higiènicament correcta. Per exemple, instruccions relatives al manteniment de la cadena del fred, l’emmagatzematge de matèries primeres, la descongelació d’aliments, la higienització de vegetals per a consum en cru, el maneig d’un pasteuritzador, la gestió interna dels residus i la seva correcta manipulació i eliminació, etc.
·         Conceptes relacionats amb les al·lèrgies alimentàries: el manipulador ha de conèixer què són les al·lèrgies i la possibilitat de contaminacions encreuades.
Dins aquest coneixement específic, també cal introduir els sistemes de gestió, en el cas que ens ocupa parlem de Plans de Prerequisits o Autocontrols ja que com a manipuladors d’aliments part de la feina és complir amb els controls i registres.
En darrer terme, és imprescindible que el manipulador conegui els requisits sanitaris i les condicions establertes a la normativa vigent per dur a terme l’activitat que realitzen.

Amb la implantació del Pla de Formació i Capacitació s’agilitza el control de les necessitats formatives reals, prenent com a base el punt de partida i marcant els objectius formatius de la teva empresa, incidint en les necessitats del treballador i del teu negoci i sempre tenint en compte el benefici que comporta l’aplicació dels continguts apresos.

En primer lloc hem de garantir que tots els treballadors han rebut un mínims coneixements i ho pot acreditar. Ja siguin treballadors fixes o de temporada.
Un cop els treballadors han rebut aquesta formació i informació mínima, cal plantejar quin itinerari seguirà l’empresa per tal de garantir la formació continua del personal. Ja sigui implementant les Guies de Pràctiques Correctes Oficials del teu sector o bé implementant o millorant els autocontrols de l’ establiment.
Si a aquest itinerari hi sumem les píndoles formatives, ja siguin de reforç específic o bé per actualització de normativa aconseguim una formació integral a partir de la transmissió de tota la informació disponible per tal de poder aplicar-la de manera natural en el dia a dia.

Si ets el Responsable de gestionar el Pla de Formació i encara no has implantat el Pla d'Autocontrol o bé cal millorar-ne la planificació i execució, el nostre catàleg de cursos et permetrà valorar quin podria ser l'Itinerari per a cadascún dels teus treballadors. Si trobes a faltar el curs ideal per a vosaltres, diga'ns-ho i ens hi posem!


Els Nostres Cursos

Adreçats als Responsables de l'Empresa Alimentària i als Manipuladors d'Aliments.
Cada empresa és un món, i nosaltres ens adaptem al vostre!

Veure el Catàleg Formatiu »

         


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada