Guants de làtex natural a la cuina?L'any 2008 l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentaria i Nutrició va emetre una recomanació per tal de limitar l’ús dels guants de làtex a les cuines. Tot i que no es pot reconèixer com al·lergen alimentari al Reglament (CE) 1169/2011 sobre la informació alimentaria facilitada al consumidor, perquè no és un aliment, el contacte del guant de làtex amb els aliments ens pot provocar la reacció al·lèrgica, ja que les proteïnes del làtex migren per contacte del guant a l’ingredient.

De fet, hem de tenir en compte que la recomanació és utilitzar guants, de materials convenients i innocus només quan sigui estrictament necessari; la pràctica més adient és no utilitzar cap tipus de guants i rentar-se les mans tantes vegades com sigui necessari.
L’ús incorrecte dels guants, a més de facilitar la contaminació encreuada entre aliments, pot causar reaccions al·lèrgiques a les persones sensibles al làtex.

Però...quan és estrictament necessari?

Es pot donar el cas que el manipulador d’aliments tingui la necessitat real d’utilitzar guants per protegir la seva pell ja sigui per sensibilitat, seguretat o perquè presenta alguna ferida a les mans, en aquest últim cas és obligatori que el treballador es tapi la ferida.
Arribats a aquest punt...si hem d’utilitzar guants, la recomanació és utilitzar-los de materials que siguin segurs per al consumidor.

Tipus de materials disponibles.

Actualment existeixen diferents materials aptes per al contacte amb els aliments; per exemple els guants de nitril, els de vinil o el làtex sintètic. Aquests materials es fabriquen amb substàncies no perjudicials per als consumidors.

Recomanacions de l’AECOSAN en cas d’utilitzar guants a la cuina.

Les 5 regles bàsiques per utilitzar guants de forma segura.

  1. Triar guants que no siguin de làtex. Utilitzar guants d’altres materials dels que tenim constància científica que no produeixen al·lèrgia.
  2. Triar guants de colors vistosos que no es puguin confondre amb els aliments. Així sempre podrem veure els fragments que es puguin despendre durant la manipulació.
  3. Treure’ns els anells i rellotges per evitar que els guants es trenquin i rentar-se bé les mans abans de posar-nos-els.
  4. Canviar-nos el parell de guants cada vegada que canviem d’activitat a la cuina, per manipular diferents aliments, si passem de cuinats a crus.
  5. Si els guants no són d’un sol ús, cal rentar-los per totes dues cares després de cada ús i es deixaran assecar girats del revés.