Suma't a la donació d'excedents alimentaris!

Font: Freepik

A
ctualment la donació d’aliments es considera una forma de comercialització, així, l’empresa donadora i l’entitat social que distribueix aliments es troben subjectes a les normes sobre seguretat i higiene alimentària d’acord amb el Reglament(CE) núm. 178/2002.

La donació d’excedents d’aliments és una de les accions més efectives que tenim al nostre abast per tal de reduïr el malbaratament alimentari, aportant beneficis tant a l’empresa donadora, com a l’entitat social que reb l’aliment, construïnt així una xarxa segura que permet que l’aliment arribi al consumidor final.

Quan ens plantegem la opció de donar o rebre aliments els dubtes són generals, ja siguem empresa alimentària amb intenció de donar els excedents, o com a Entitat Social que vol rebre excedents per distribuir-los. Per aquest motiu, l’Agència de Seguretat Alimentària de Catalunya posa a disposició i en obert els dubtes més freqüents (feu clic a l'enllaç) preguntes més freqüents relacionades amb la donació d’aliments.

A Catalunya, per tal de poder donar els excedents alimentaris cal que l’Entitat Social destinatària estigui inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) sota la tipología de menjador social o de distribució d’aliments. Aquesta inscripció garanteix que l’entitat compleix els requisits de qualitat que estableix la normativa reguladora dels Serveis Socials de Catalunya.
Si ets operador o responsable d’una petita empresa alimentària pots cercar quines Entitats Socials es troben inscrites per a donacions d’excedents, la Generalitat de Catalunya posa a disposició un cercador per facilitar el contacte amb les Entitats Socials inscrites com a destinatàries de les donació.
Per tal de sumar a la iniciativa Aprofita els Aliments que encapçala el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, hem decidit afegir a totes les nostres formacions la informació necessària per tal de facilitar la trobada entre els responsables de l'empresa alimentària i les entitats socials presents a la seva zona geogràfica. Perquè creiem que Junts, sumem!

Cap comentari:

Publica un comentari