Suma't a la donació d'excedents alimentaris!


Nou REglament 2021 382

El primer pas per no malbaratar a la nostra empresa és controlar les compres i posterior  producció i ajustar-les per no tenir excedents alimentaris...


Si tot i així cal redistribuir aliments, hem de tenir en compte que actualment la donació d’aliments es considera un tipus de comercialització, així, l’empresa donadora i l’entitat social que distribueix aliments es troben subjectes a les normes sobre seguretat i higiene alimentària d’acord amb el Reglament (CE) núm. 178/2002.


A partir del 24 de març de 2021, entra en vigor la modificació dels Annexes del Reglament 852/2004, on s’hi inclou un nou Capítol sobre REDISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS on s’hi indiquen un llistat de condicions que cal tenir en compte, per exemple:

  • La data de caducitat o consum preferent: cal garantir que queda prou vida útil per permetre la redistribució i consum segurs.
  • La integritat de l’envàs.
  • Les condicions adients d’emmagatzematge i transport, inclosa la temperatura.
  • La data de congelació.
  • Les característiques organolèptiques. 


L’estratègia del “camp a la taula” afavoreix la sobirania alimentària dels pobles, un sistema més just, saludable i respectuós amb el medi ambient; reduir els aliments que es llencen és un dels objectius globals més importants i cal posar el focus en reforçar els circuits d’economia circular. Amb aquesta modificació es pretén establir certs requisits per promoure i facilitar la redistribució dels aliments, garantint alhora la seguretat dels consumidors.


Si ja dones excedents o t’ho estàs plantejant et recomano que et descarreguis la Guia Oficial de PCH per a l’aprofitament segur del menjar en la donació d’aliments. És molt planera i un primer pas per fer-nos a la idea dels procediments a tenir en compte.

Descarrega’t la Guia Aprofitament Aliments >>


A Catalunya, per tal de poder donar els excedents alimentaris cal que l’Entitat Social destinatària estigui inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) sota la tipologia de menjador social o de distribució d’aliments. Aquesta inscripció garanteix que l’entitat compleix els requisits de qualitat que estableix la normativa reguladora dels Serveis Socials de Catalunya.

Si ets operador o responsable d’una petita empresa alimentària pots cercar quines Entitats Socials es troben inscrites per a donacions d’excedents, la Generalitat de Catalunya posa a disposició un cercador per facilitar el contacte amb les Entitats Socials inscrites com a destinatàries de les donació.

Cerca Entitats Socials>>


Si t’interessa el tema de la Sobirania Alimentària i la Lluita contra el malbaratament tenim un curs informatiu online amb accés gratuït per als nostres subscriptors!

Aquesta subscripció no suposa cap cost econòmic!

*Llegueix aquí la nostra Política de Privacitat 

Cap comentari: