La Venda de Proximitat


Una de les dades que es presenten al Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya 2020-2025 és que la gastronomia i l’alimentació representen prop del 22,6% del Producte Interior Brut (PIB) Català. És a dir, l’empresa alimentària catalana és un dels motors econòmics més importants del país. Tot i això, l’any 2017 l’agricultura i la pesca van ser els dos únics sectors que no van presentar creixement.

Ara que venen les Festes de Nadal i tots en menor o major mesura augmentem el consum normal, en l’àmbit alimentari també, és un bon moment per aturar-nos i decidir a qui i què volem comprar. Tot és començar!

La venda de proximitat és una solució per als petits productors del nostre territori, una manera justa de poder vendre els seus productes.

La venda de proximitat a Catalunya es regeix per el Decret 24/2013 sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, modificat per el Decret 254/2019 i es defineix com:


...la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o transformació, que es fa en favor del consumidor final, directament o mitjançant la intervenció d’una única persona intermediària.


Com a consumidor, com identifico els productes sota el segell “Venda de Proximitat”?

Doncs, s’identifica amb un segell oficial:


Pregunteu! Ja veureu que si busqueu el segell Venda de Proximitat 
el trobareu amb facilitat!

Per més informació sobre la Venda de proximitat podeu visitar la web del DARP fent CLIC AQUÍ 
És una manera d’aconseguir la sobirania alimentària, la suma de petits productors amb grans productes. Si voleu saber més sobre aquest tema podeu llegir les entrades relacionades fent clic a les imatges:
NOTA: El 5 de desembre 2019 de es va publica el Decret254/2019, de 3 de desembre, pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. Citem:

"Aquestes modificacions obeeixen a la necessitat de millorar l'aplicació i l'eficàcia del sistema d'acreditació de venda de proximitat per garantir, de manera més clara, els objectius i les finalitats establerts al Decret 24/2013, de 8 de gener, i aconseguir, d'aquesta manera, que els resultats que s'obtinguin siguin conseqüència d'una millor utilització dels recursos. Alhora, també s'estableixen alguns aclariments per aconseguir una major transparència de conceptes i sobre com obtenir, utilitzar i revocar l'acreditació i el logo de venda de proximitat, a fi de dotar de major certesa i estabilitat les persones acreditades o que es volen acreditar."