Llei Malbaratament Alimentari 2020


Per fi! Un petit luxe, per fi, poder parlar de la Llei de Prevenció de Pèrdues i Malbaratament Alimentaris, que va entrar en vigor l’11 de març d’aquest 2020, tot i que , de moment, per les circumstàncies ha passat força desapercebuda.
La crisi sanitària que va esclatar al març ens ha fet centrar la informació i els esforços a la Covid-19, reobertura, represa, mesures, mascaretes,...i semblava que mai arribava el moment de poder centrar-nos en altres notícies.


Clica a la imatge per accedir al pdf de la Llei LLEI 3/2020

El malbaratament a Catalunya

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari a les llars, comerços al detall i la restauració va ser 262.471 tones anuals. Això vol dir que cada català malbarata 35 quilos l’any, equivalent a un 7% dels aliments adquirits.

L'objectiu és establir accions preventives per a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris i fomentar l'aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària.

Aquesta llei és aplicable als agents de la cadena alimentaria que duen a terme l’activitat a Catalunya, amb independència del lloc on l'entitat tingui el domicili social:

a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l'hostaleria o la restauració.
b) Les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que presten serveis de distribució d'aliments.
c) L'Administració pública.
d) Els consumidors.
e) Els espigoladors

Avui volem centrar-nos en els Articles 5 i 6 d’aquesta Llei, on s’hi concreten les obligacions més destacables que hauran d’assumir les microempreses, és a dir aquelles empreses que ocupen menys de deu persones i tenen un volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a dos milions d'euros.

a) Capacitar els treballadors perquè actuïn de manera activa en la reducció del malbaratament alimentari i implicar-los en aquesta acció.
b) Aplicar mesures per a incentivar la venda de productes amb la data de consum preferent o de caducitat pròxima.
c) Promoure la prevenció de residus per mitjà d'accions per a reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor sobre els hàbits de consum més responsables.
d) Fomentar les línies de venda de productes amb imperfeccions o desperfectes.
e) Promoure el consum dels productes de temporada, els de proximitat, els ecològics i els ambientalment sostenibles.
f) Incorporar o millorar la informació sobre l'aprofitament dels aliments i dels bioresidus.
g) Millorar la segregació de la fracció orgànica.
h) Fomentar la venda d'aliments a granel.

Si ets microempresa del sector de la restauració i l’hostaleria també cal complir amb una sèrie d’obligacions específiques:

1. Les empreses del sector de la restauració i l'hostaleria, a més de les obligacions a què fa referència l'article 5, tenen les obligacions específiques següents:
a) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
b) Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els aliments que no hagi consumit, i informar d'aquesta possibilitat de manera clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
c) Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs.

2. Les empreses o entitats gestores de serveis d'àpats o menjadors escolars, en col·laboració amb els centres educatius, han d'establir programes d'educació en la reducció del malbaratament alimentari.

3. S'han d'establir programes de reducció del malbaratament alimentari als hospitals i les residències geriàtriques que ofereixen servei d'àpats o de menjador, que compleixin la jerarquia de prioritats de l'article 11, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.


Si ets consumidor No t’avergonyeixis i demana #Per Emportar! Clica aquí per accedir a l’entrada!


T'interessa el tema? Tenim un Mòdul Informatiu Gratuït per als nostres subscriptors al Campus Codex Formació "La Sobirania Alimentària" on hi hem dedicat tot un tema al Malbaratament. 

Què has de fer per accedir-hi? Subscriure't al Butlletí de notícies, i tindràs accès als Mòduls Gratuïts!

Aquesta subscripció no suposa cap cost econòmic!