Llei Malbaratament Alimentari 2020


Per fi! Un petit luxe, per fi, poder parlar de la Llei de Prevenció de Pèrdues i Malbaratament Alimentaris, que va entrar en vigor l’11 de març d’aquest 2020, tot i que , de moment, per les circumstàncies ha passat força desapercebuda.
La crisi sanitària que va esclatar al març ens ha fet centrar la informació i els esforços a la Covid-19, reobertura, represa, mesures, mascaretes,...i semblava que mai arribava el moment de poder centrar-nos en altres notícies.


Clica a la imatge per accedir al pdf de la Llei LLEI 3/2020

El malbaratament a Catalunya

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari a les llars, comerços al detall i la restauració va ser 262.471 tones anuals. Això vol dir que cada català malbarata 35 quilos l’any, equivalent a un 7% dels aliments adquirits.
Podeu accedir a la informació que facilita l’ACSA i una breu Guia Introductòria clicant aquí.

L'objectiu és establir accions preventives per a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris i fomentar l'aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària.

Aquesta llei és aplicable als agents de la cadena alimentaria que duen a terme l’activitat a Catalunya, amb independència del lloc on l'entitat tingui el domicili social:

a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l'hostaleria o la restauració.
b) Les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que presten serveis de distribució d'aliments.
c) L'Administració pública.
d) Els consumidors.
e) Els espigoladors

Avui volem centrar-nos en els Articles 5 i 6 d’aquesta Llei, on s’hi concreten les obligacions més destacables que hauran d’assumir les microempreses, és a dir aquelles empreses que ocupen menys de deu persones i tenen un volum de negocis anual o un balanç general anual no superior a dos milions d'euros.

a) Capacitar els treballadors perquè actuïn de manera activa en la reducció del malbaratament alimentari i implicar-los en aquesta acció.
b) Aplicar mesures per a incentivar la venda de productes amb la data de consum preferent o de caducitat pròxima.
c) Promoure la prevenció de residus per mitjà d'accions per a reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor sobre els hàbits de consum més responsables.
d) Fomentar les línies de venda de productes amb imperfeccions o desperfectes.
e) Promoure el consum dels productes de temporada, els de proximitat, els ecològics i els ambientalment sostenibles.
f) Incorporar o millorar la informació sobre l'aprofitament dels aliments i dels bioresidus.
g) Millorar la segregació de la fracció orgànica.
h) Fomentar la venda d'aliments a granel.

Si ets microempresa del sector de la restauració i l’hostaleria també cal complir amb una sèrie d’obligacions específiques:

1. Les empreses del sector de la restauració i l'hostaleria, a més de les obligacions a què fa referència l'article 5, tenen les obligacions específiques següents:
a) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
b) Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els aliments que no hagi consumit, i informar d'aquesta possibilitat de manera clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
c) Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs.

2. Les empreses o entitats gestores de serveis d'àpats o menjadors escolars, en col·laboració amb els centres educatius, han d'establir programes d'educació en la reducció del malbaratament alimentari.

3. S'han d'establir programes de reducció del malbaratament alimentari als hospitals i les residències geriàtriques que ofereixen servei d'àpats o de menjador, que compleixin la jerarquia de prioritats de l'article 11, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.


Si ets consumidor No t’avergonyeixis i demana #Per Emportar! Clica aquí per accedir a l’entrada!