Sense vergonya Per Emportar


Continuant amb l’entrada anterior...

No t’ha passat mai que t’ha fet vergonya demanar el que no t’has acabat durant l’àpat al teu restaurant preferit?

El que ens hauria de fer vergonya és haver-ho pagat i que ho llencin!


A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari a les llars, comerços al detall i la restauració va ser 262.471 tones anuals. Això vol dir que cada català llença 35 quilos l’any, equivalent a un 7% dels aliments adquirits.
Doncs sí, per fi s’ha publicat la Llei de prevenció de pèrdues i malbarataments alimentaris, o s’hi indiquen de manera concreta els Drets que tenim com a consumidors.  I un d’aquests drets és :


Endur-se dels establiments de restauració els aliments que no hagin consumit

Aquest dret no és nou, és a dir, abans que es publiqués la Llei tots sabem que si demanem el menjar que no ens hem acabat o l’ampolla de vi, per norma general, no es posen cap problema. Però sovint hem de superar uns segons incòmodes ja sigui per la mirada d’altres clients, per l’actitud del personal quan ho demanes o els propis prejudicis.

El que sí suposa una novetat que pot afavorir el canvi de tendència a Catalunya són les obligacions que es marquen als restaurants i hostaleria. En aquest sentit la llei suposa un impuls per normalitzar el “take away” si hem pagat aliments que no hem consumit d’immediat a l’establiment.

T’ho expliquem aquí. 


De fet, hi ha un Article dedicat exclusivament als Drets que tenim coma  a consumidors.

Article 10. Drets dels consumidors

1. Els consumidors tenen els drets següents:
a) Rebre informació per part de l'Administració pública i de les empreses alimentàries sobre programes de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
b)Obtenir informació veraç i suficient sobre l'estat dels aliments que reben com a donació.
c) Accedir a les dades del sistema d'informació a què fa referència l'article 7.b.
d) Endur-se dels establiments de restauració els aliments que no hagin consumit.

2. Resten exclosos de la facultat establerta per la lletra d de l'apartat 1 els aliments servits procedents dels serveis que no hagin estat contractats directament pel consumidor.

Clica aquí per accedir al pdf de la LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.


T'interessa el tema? Els nostres subscriptors tenen accès al Mòdul infromatiu Gratuït "La Sobirania Alimentària" on hi hem dedicat tot un tema al Malbaratament Alimentari!

Què has de fer per accedir-hi? Només ens ho has dit omplint el següent formulari i t'enviarem la clau d'accès per a subscriptors al Campus Codex Formació.

Aquesta subscripció no suposa cap cost econòmic!